محبوب من


دل نوشته ها

امام صادق (ع)فرمودنداسلام روي ۵ پايه استوار شده است: نماز ، زكات، جح ، روزه ، ولايت. و هرگز به چيزي امر نشده ، آنچنانكه به ولايت امر شده است. ولي مردم چهارپايه اش را پذيرفتند و ولايت را ترك كردند. به خدا قسم اگر كسي همه شبها را با نماز و عبادتبگذزاند و همه روزها را روزه بگيرد و بدون ولايت از دنيا برود ، نماز و روزه اي از او پذيرفته نيست

مظلوم ترین مولود

سه روز گذشت و در آن سه روز همه حتی آنانی که بعد ها در مقابلت ایستادند به دورت گردیدیند و چشمهایت به دور از همه طواف هایشان آرام بودند و منتظر. منتظر نگاه پیامبر صلی الله علیه و اله بودند تا به اذنش گشوده شود و تو مظلوم ترین مولودی بودی که کعبه از پس پرده هایش دیده بود. حتی بعد ها ناله هایت را در تاریکی های کوفه می شنید و بر مولای یا مولایت می گریست. در سالهای نبودنت در مکه فاطمه سلام الله علیها کعبه درد و دلت بود. اما چه غروبی بود که در آن فاطمه سلام الله علیها را از تو گرفتند و آن کوچه که روزها امید دیدن فاطمه سلام الله علیها را به تو می داد ، فاطمه سلام الله علیها را از تو گرفت و از آن شهر جز خانه ات دیگر جایی بوی فاطمه سلام الله علیها را نمی داد. اما تو در آن خانه هم از فاطمه سلام الله علیها یادی نمی کردی. چرا که نمی توانستی اشک های زینب سلام الله علیها را ببینی. او باید اشک هایش را برای رفتن حسین علیه السلام نگه می داشت. و تو از همه مردم آن شهر گریختی و سرت را به چاه بردی و در فراق فاطمه سلام الله علیها گریستی تا مبادا ناله هایت این تنها چند لحظه آرامش فاطمه سلام الله علیها را بر هم زند. تا مبادا زینب سلام الله علیها اشک هایت را ببینید. تا مبادا یتیمان مدینه را بیدار کند. چرا که این شب ها شاید آخرین شب هایی بود که آنها به امید آنکه تو در کنارشانی آرام گرفته بودند. آخر آنها نمی دانستند که تو خود چقدر تنهایی...

 

ماه ها می گذرد اما کعبه هنوز رجب هایش منتظرت است تا بار دیگر دیوارهایش را به رویت بگشاید. منتظر است . منتظر روزی که فرزندت بر پرده اش تکیه زند و بگوید : انا بقیه الله

 

 

 

 

 

   + محبوبه محب ولایت - ٥:۳۸ ‎ب.ظ ; ٩ تیر ۱۳۸٩

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس