نماز در محضرآیت الله بهجت

اگر کسی نماز بدون حضور قلب بخواند میتواند دوباره همان نماز را با حضور قلب بخواند؟

اگر کسی نماز بدون حضور قلب بخواند با حضور قلب اعاده کند ممکن است بگوئیم که این خلاف دستور است.خلاف سنت است.به جهت این که برای تکمیل نماز و جبران نافله را قرار داده اند و تشریع شده است. 

/ 1 نظر / 21 بازدید